تاثیر دکوراسیون داخلی بر فکر انسان

تاثیر دکوراسیون داخلی بر فکر انسان

دکوراسیون داخلی یعنی با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف، رنگ ها را به شکلی هنرمندانه در کنار هم استفاده کنیم و وسایل را بر اساس اصول و قواعد طوری بچینیم که منجر به خلق محیطی زیبا با کاربری مفید شود.

فکر و احساس ما میتواند به راحتی تحت تاثیر موارد متعددی قرار بگیرد. فضا و محیطی که در آن قرار می گیریم، یکی از مهم ترین عواملی است که در روحیات ما به طور مستقیم تاثیر می گذارد. به همین دلیل است که در طراحی دکوراسیون داخلی همواره نیازمندی روانی و یا احساسات انسانی افراد درک می شود. در ادامه می خواهیم عواملی را در دکوراسیون داخلی بررسی کنیم که میتوانند بر روی روحیه و افکار انسان تاثیر داشته باشند.

یکی از کار هایی که در بخش دکوراسیون داخلی به طور جدی به آن پرداخته می شود، انتخاب رنگ ها است. بر اساس گفته روان شناسان، دیدن رنگ ها باعث تحریک عواطف انسانی میشود.به طور مثال رنگ قرمز رنگ بسیار قدرتمندی است و زنده کننده احساس خشم و یا عشق در انسان است. این رنگ بسیار گرما بخش و هیجان آور است اما دیدن بیش از حد این رنگ باعث میشود تا از حالت نرمال خارج شویم. از این رو معمولا رنگ سفید و یا رنگ های خنثی دیگری را نیز در کنار رنگ قرمز استفاده می کنند.  یا برعکس رنگ آبی، رنگی است که آرامش را به انسان القا میکند و به اصطلاح می گویند رنگ صلح طلبی است. به علت سردی و سکون این رنگ معمولا در حمام و یا سرویس بهداشتی استفاده می کنند. پس انتخاب رنگ مناسب در دکوراسیون داخلی بسیار مهم است. اینکه چه رنگی را در چه محیطی استفاده کنیم تا مناسب باشد.

مطالب مرتبط: “رنگ مناسب اتاق کودک

یکی دیگر از عواملی که بر خلق و خو و افکار انسان تاثیر می گذارد، نحوه و میزان نور پردازی است. طراحان داخلی بر روی مسئله نور پردازی بسیار حساس هستند و معتقدند به “اینکه چه نوری در محیط جاریست، بسیار مهم است”. نور بسیار کم معمولا موجب خستگی و کسالت در افراد می شود به همین خاطر طراحان داخلی از نظر میزان نور پردازی بسیار دقت می کنند. از طرفی استفاده از نور خورشید در فضا های مختلف تاثیرات مثبت متنوعی دارد. به عنوان مثال در یک محیط آموزشی مانند مدرسه و یا آموزشگاه به بهبود نمرات دانش آموزان کمک می کند و یا در خانه های سالمندان موجب تقویت عملکرد ساکنین می شود.

تمامی طراحان داخلی که با تجربه هستند و در بهترین شرکت دکوراسیون داخلی کار می کنند، از هارمونی رنگ ها در دکوراسیون داخلی استفاده می کنند.